Mediace v civilních sporech

Jedná se o spory mezi občany ve všech situacích běžného života.

Learn more

Civilní spory často doprovází narušení komunikace, ztráta vzájemné důvěry nebo zhoršení vztahů. Mediace pomáhá uklidnit emoce, zachovat racionální přístup ke konfliktu a pomocí konstruktivní diskuse najít dohodu. Mediace je důvěrná a umožňuje stranám plnou kontrolu nad výsledkem. Jedná se o dobrovolný proces, který probíhá v neutrálním a bezpečném prostředí vytvořeném mediátorem (v našem případě dvěma komediátory). Díky tomu se otevírá prostor pro efektivní komunikaci mezi stranami.

Civilní spory vhodné pro mediaci jsou typicky:

+  Spory mezi pronajímatelem a nájemcem z nájemní smlouvy

+  Sousedské spory

+  Spory mezi členy rodiny

+  Spory o náhradu újmy při ublížení na zdraví/zanedbání lékařské péče

+  Spory týkající se práva na ochranu osobnosti

+  Dědické spory

+  Pojistné spory

+  Spory týkající se práv z duševního vlastnictví

+  Spory ve vztahu k nemovitosti

Kontaktujte nás