První setkání s mediátorem

V rámci soudního řízení může soud uložit stranám sporu povinnost účastnit se prvního setkání s mediátorem. Jedná se o informační schůzku, na které je osobní účast stran povinná. První setkání není mediace.

Learn more

Účelem prvního setkání je poskytnout účastníkům řízení informace o mediačním procesu, aby se mohli rozhodnout, zda je mediace vhodnou formou řešení jejich sporu. Rozhodnutí stran vstoupit po prvním setkání do mediace je vždy dobrovolné.

Kontaktujte nás