Ing. arch. Eva
Barešová

Eva je zapsaná mediátorka, členka Asociace mediátorů České republiky. Hovoří česky, anglicky a dorozumí se španělsky. Eva vystudovala architekturu a specializuje se na spory ve stavebnictví. Jako zapsaná rodinná mediátorka se dlouhodobě se věnuje rodinné mediaci a tematice dětí v rozvodové situaci.

Kontaktujte mě

Klid není absence konfliktu, ale schopnost si s ním poradit. (Mahatma Gandhi)

Kromě mediační praxe vede podpůrné skupiny pro děti v rozvodu a partnerské růstové skupiny. Evu fascinuje lidská interakce i konflikt samotný, jenž vnímá jako cenný zdroj změny a vývoje.