Mediace na pracovišti

Mediace je dobrým způsobem, jak mohou společnosti řešit interní spory mezi svými zaměstnanci, řediteli, manažery, pracovními týmy za pomoci neutrální třetí strany – mediátora, který není provázán s HR oddělením nebo se společností. Tedy za pomoci osoby, která není v často již napjatém vztahu vnímána jako předpojatá.

Learn more

Zdroje konfliktu velmi často pramení z pocitu některé nebo i všech stran sporu, že nejsou vyslyšeny, nejsou oceňovány nebo pochopeny. Mediátor je neutrální osoba, která není do konfliktu emocionálně zapojena a může se tak snáze dostat k jádru věci a otevřít diskuzi o tom, jak existující spor vyřešit. Mediace je dobrovolný proces, kterého se strany účastní, a v němž neutrální a bezpečné prostředí poskytované mediátorem otevírá dveře účinné komunikaci mezi stranami. Mediátor je vyškolen, aby pracoval přes emocionálně nabitou atmosféru, která často doprovází pracovní nebo obchodní spory; mediátor vede strany k dohodě, která je přijatelná pro všechny. Zatímco soudní spory vyvolávají nepřátelství, mediace je založena na ideálech respektu a spolupráce. Moudří majitelé podniků vědí, jak důležité je podporovat tento druh pocitů na pracovišti.

Některé příklady možných typů sporů na pracovišti jsou:

+  spory založené na různorodosti osobností
+  konflikty založené na vzájemné závislosti/úkolech
+  spory o vedení
+  spory týkající se způsobu práce
+  spory v oblasti diskriminace, šikany; obtěžování, zastrašování
+  spory v oblasti kreativních nápadů
+  osobní střety
+  poruchy v komunikaci
+  konflikt ohledně výše mezd, odměňování
+  spory s odborovými organizacemi.

Kontaktujte nás