Mediace ve spotřebitelských sporech

Jedná se o všechny spory týkající se nároků spotřebitele vůči podnikateli.

Learn more

Mediace ve spotřebitelských sporech umožňuje rychle a levně vyřešit spory vyplývající z kupních smluv nebo smluv o poskytnutí služeb, aniž by bylo nutné zahájit soudní řízení. Mediace může pomoci při řešení reklamace vadného zboží nebo služeb, sporů v souvislosti s nákupem zboží přes internet, při odstoupení od smlouvy, sporů ze záruky či jakéhokoliv jiného problému vzniklého mezi spotřebitelem a obchodníkem.

Kontaktujte nás