Obchodní mediace

Obchodní mediace nabízí stranám možnost diskrétního a rychlého vyřešení sporu v důvěrném prostředí, bez limitů daných v řízení před soudem.

Learn more

V mediaci mohou strany dosáhnout rychlého a pro všechny přijatelného řešení v situacích, kdy se soudní řízení jeví jako nepružné, zdlouhavé a finančně nákladné. Obchodní mediace je dobrý způsob, jak dosáhnout dohody, snížit právní a administrativní náklady všech zúčastněných a využít čas managementu smysluplnější účely.

Mezi obchodní spory patří například:

+  spory s dodavateli
+  spory s klienty / zákazníky
+  spory plynoucí z franšízy a spory s obchodními partnery

Obchodní mediace se používá také:

+  ve sporech z dlouhodobých obchodních smluv, kde jsou dobré vztahy mezi smluvními stranami důležité pro jejich budoucí spolupráci, např. z důvodu dlouhé záruční doby
+  ve sporech členů vedení společnosti (např. spory mezi členy statutárního nebo jiného orgánu)
+  ve sporech týkajících se poškození dobré pověsti společnosti

…. a v dalších složitých vícestranných sporech.

Kontaktujte nás