Rodinná mediace

Rodinná mediace pomáhá zachovat, co funguje, a hledá ty nejlepší možnosti pro novou budoucnost.

Learn more

Rodina není důležitá, je vším! (MG Fox)

Mediace pomáhá:

+  uprostřed partnerského nebo manželského konfliktu

+  bezproblémovému a rychlému rozchodu

+  dohodě o způsobu péče o děti

+  dohodě o dalším výkonu rodičovské odpovědnosti

+  dohodě o výživném

+  domluvě o vzdělání společného dítěte

+  dohodě o bydlení po rozchodu

+  vyjednat rodičovský plán

+  realizovat doporučení OSPOD

+  vyjednat zúžení / rozšíření společného jmění manželů

+  dohodnout vypořádání společného jmění manželů

+  během rozvodového řízení, a to i v odvolacím řízení

Umíme pracovat s manželstvími, kde jsou partneři Češi, cizinci nebo se jedná o manželství různých národností, právně zastoupených či nikoli. Multikulturní a bilingvní partnerství jsou sama o sobě velikou výzvou, a navíc čelí stejným těžkostem jako všechny ostatní rodiny. Mediace pomáhá překonat nedorozumění na základě rozdílného původu a vytvořit základ pro budoucí uspořádání. Již žádné „ztraceno v překladu“!

Kontaktujte nás